Lentävä laulu

Kielen oppimista musiikin avulla

Upeaa, että olet kiinnostunut kielenoppimisen tukemisesta musiikin avulla! 

Musiikki on oivallinen tapa olla yhdessä, vaikka ilman yhteistä kieltä. Musiikki myös tukee kielenoppimista, sillä laulaminen aktivoi samoja aivoalueita, joissa kielenoppiminen tapahtuu. Lisäksi laulaminen tutkitusti vahvistaa sujuvaa kirjoittamista ja laajentaa sanastoa. Käytäthän ohjauksessa turvallisemman tilan periaatteita: 
  YK nuoret  /  Ruskeat Tytöt   /  OAJ 

Lentävän laulun ydin ovat kaksitoista kaunista laulua, joiden kielet ovat: tagalog, thai, viro, kurdi (sorani), dari, swahili, shona, suomi, venäjä, turkki ja arabia. Lauluihin on tuotettu suomenkieliset sanoitukset osana Lentävä laulu -projektia.


Lauluvideot:

Aloita kuuntelemalla lauluvideo! 
Shiri Yakanaka (shona)


Kuuntele myös:
Lullai lullai (dari)
Chang chang chang (thai)
Twende twende (swahili)

Voit käyttää näitä videoita tukena laulun opettelussa.

 

Infovideot:

Tervetuloa syventämään kieli- ja kulttuurisensitiivisestä osaamistasi!

Lentävä laulu -materiaalin avulla voidaan musisoiden oppia eri kulttuureista ja kielistä. Pyrimme ohjaustilanteessa kieli- ja kulttuurisensitiiviseen ohjaukseen. Kulttuurisensitiivisyys on monitahoinen taito, se on luonteeltaan kuunteleva ja ymmärrykseen pyrkivä. Yhtä oikeaa tapaa "toimia kulttuurisensitiivisesti" ei ole, jokainen meistä voi kehittää kulttuurisensitiivisen kohtaamisen taitojaan pohtimalla, keskustelemalla ja kokeilemalla.

Videot on tekstitetty. Subtitles available.

Materiaalit:

Näistä kansioista löydät kaikkien laulujen sanat ja nuotit, sekä monipuoliset taustamateriaalit ohjaustyön tueksi.


Padlet:

Lentävä laulu -Padletista löydät paljon lisätietoa liittyen projektin teemoihin. 

Lentävä laulu -toiminta pohjaa monikieliseen pedagogiikkaan, joka puolestaan on tärkeä osa sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vahvistamista koulutus- ja kasvatusalan toimintaympäristöissä. Pyrimme toimimaan kieli- ja kulttuuritietoisesti, sekä antirasistisesti. Käytössä ovat turvallisemman tilan periaatteet.
Lentävä laulu


Learn languages with music and singing!

Thankyou for your intrest for music, languages, and supporting language learning with music! 

Music is a wonderful way to be together, even without a common language. Music is also known to support language learning, because singing activates the same areas in the brain, where language learning happens. In addition, singing strengthens fluent writing and widens the vocabulary. The languages of the songs: tagalog, thai, estonian, kurdish-sorani, dari, swahili, shona, finnish, russian, turkish, arabic. More information in English can be found in FAQ.

Welcome to Lentävä laulu!